Uni-Chem na Prvom Srpskom Kongresu Kliničke Mikrobiologije