Od 01.04. Uni-Chem je počeo sa distribucijom inovatnivnih genetskih testova – Nutrigen