Thermo Fisher Scientific – Remel

Thermo Fisher Scientific

Remel

RemelRemel, deo kompanije Thermo Fisher Scientific, svetski je lider u proizvodnji i distribuciji proizvoda za prikupljanje i transport uzoraka, brzih biohemijskih panela za identifikaciju mikroorganizama, lateks aglutinacionih testova, kontrolnih sojeva za kontrolu kvaliteta i još mnogo toga. Opsežan portfolio proizvoda uključuje vrhunske performanse.

MicroTest – Transportne podloge

 • Transportne podloge sa brisem pogodne za uzorkovanje virusa SARS-CoV 2
 • Kompatibilni sa konvencijalnim metodama kultivisanja, ali i sa imunoesejima i molekularnim tehnikama.
 • Sadrže najpodesnije formulacije za prikupljanje, transport, održavanje i dugoročno skladištenje

Dodatne informacije

Za dodatne informacije posetite Thermofisher sajt.

Remel

RapID systems – manuelna identifikacija bakterija i gljivica za samo 4 sata

 • Tačna identifikacija za više od 400 medicinski važnih organizama.
 • Inokulacija u jednom koraku.
 • Bez dodavanja mineralnog ulja, bez pipetiranja, bez nepotrebnih mehurića.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije posetite Thermofisher sajt.

Remel

Lateks aglutinacioni testovi

 • Rešenje za identifikaciju i potvrdu iz najvećeg portfolija proizvoda za lateks aglutinaciju na svetu.
 • Pronađite rešenja direktno iz humanih uzoraka, hemokultura, ili sa kolonija izolovanih metodama kultivisanja.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije posetite Thermofisher sajt.

Remel

Culti-loops – Referentne kulture mikroorganizama

 • Stabilni mikroorganizmi izvedeni iz ATCC® kolekcije.
 • Spremni za upotrebu – u omči eze.
 • Dostupno više od 600 sojeva.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije posetite Thermofisher sajt.

Remel