BD® OMICS-Guard Sample – Pufer za prezervaciju

BD® OMICS-Guard Sample pufer za prezervaciju je razvijen i optimizovan da odgovori na sve visoke zahteve čuvanja bioloških uzoraka tokom dužeg vremenskog perioda.

BD® Research Cloud

BD® Research Cloud (BD RC), su izradili kreatori FlowJo™ softvera radi lakše organizacije , vizuelizacije i kontrole vaših projekata i brže i lakše međusobne saradnje sa kolegama.

MTS™ Synergy Application System

MTS-SAS kombinuje pouzdanost MIC Test Strip-ova proizvođača Liofilchem sa patentiranim alatima radi standardizacije in vitro testiranja delovanja kombinacije antibiotika.

Uni-chem na Water 2023 workshop-u

Od 20-22. septembra 2023. na Prirodno-matematičkom fakultetu, UNS održaće se 26. Škola za zaštitu životne sredine KVALITET VODA – Water Workshop 2023.