Uni-chem na Water 2023 workshop-u

Od 20-22. septembra 2023. na Prirodno-matematičkom fakultetu, UNS održaće se 26. Škola za zaštitu životne sredine KVALITET VODA – Water Workshop 2023.

Otključajte nova otkrića i steknite bolji uvid koristeći spektralno sortiranje pomoću slike

BD FACSDiscover™ S8 ćelijski sorter sa BD CellView™ Image tehnologijom je prvi spektralni sorter sa mogućnošću abalize slika, kao i ćelijske analize protočnom citometrijom.

Novo u ponudi – Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Quantitative Quality Control mikroorganizmi

Garantovana performansa – u skladu sa Farmakopejom, akreditovan referentni materijal proizveden u skladu sa ISO 17034

Novo u ponudi – Thermo Scientific Listeria Precis metode

Preciznije testiranje Listeria uz novu tehnologiju izrade medijuma za kultivaciju.