TeloTest™ genetski test

TeloTest™

TeloTest™ je inovativni genetski test koji procenjuje biološku starost pacijenta.

Svoju biološku starost možete saznati tako što će se analizirati prosečna dužina telomera u poređenju sa dužinom drugih poznatih regiona vašeg genoma. U zavisnosti od dužine telomera, test predlaže listu najefikasnijih aktivnih sastojaka i individualizovanih tretmana za zaustavljanje skraćivanja telomera, kako bi se smanjila brzina starenja.

fagron telotest

Telomeri i procena biološke starosti

Telomeri su DNK strukture smeštene na oba kraja svakog hromozoma u obliku uzastopnih ponavljanja sekvence TTAGGG. Ove strukture štite hromozome od grešaka koje se mogu pojaviti tokom ciklusa   ćelijske deobe. Takođe imaju zaštitno dejstvo i protiv spoljnih i unutrašnjih štetnih faktora.

Telomeri se skraćuju sa svakim ciklusom ćelijske deobe i skraćenje njihove dužine je direktno povezano sa starenjem. U slučajevima prevremenog starenja, dužina telomera se često otkriva kraćom od očekivane, pružajući dragocene informacije o stepenu starenja ćelija. Dužina telomera je jedan od najrelevantnijih i najtačnijih biomarkera povezanih sa starenjem tela. Sposobnost zadržavanja dužih telomera, povezana je sa nižom biološkom starošću i usporavanjem pojave starosnih bolesti.

Merenje dužine telomera

TelomeriDužina telomera je kvantifikovana metodom kvantitativne PCR (kPCR), koristeći uzorak uzet sa bukalne sluznice. Ovaj postupak sledi strogo kontrolisane protokole kvaliteta i izvodi se isključivo u sertifikovanim i modernim laboratorijama Fagron Genomics.

Koristeći ovu metodu, moguće je proceniti prosečnu dužinu telomera pacijenta u poređenju sa dužinom drugih poznatih regiona njegovog genoma. Ova metoda je naširoko opisana i korišćena na hiljadama pacijenata, čineći je jednom od najčešće korišćenih tehnika, pokazujući najviše vrednosti repetabilnosti i preciznosti.

TeloTest™ je namenjen:

  • Muškarcima i ženama starijim od 30 godina, koji brinu o procesu starenja i traže rešenja za njegovo usporavanje.
  • Pacijentima sa porodičnom anamnezom prevremenog starenja ili razvoja medicinskih stanja koja tome doprinose.
  • Pacijentima zainteresovanim za specifično i potpuno praćenje procesa starenja tokom života.
  • Svima koji žele da dobiju efikasan i personalizovan tretman protiv starenja.

Kako se sprovodi testiranje?

  1. Posetite svog lekara kako biste uradili Fagron TeloTest™.
  2. Lekar uzima Vaš DNK uzorak bukalnim brisom – ovaj postupak traje 1 minut.
  3. Ispunite upitnik s Vašim lekarom.
  4. Za 4-5 nedelja posetite svog lekara kako biste saznali Vaše rezultate.

Za više informacija pošaljite mejl na info@uni-chem.rs