Stubovi našeg uspeha

STUBOVI NAŠEG USPEHA

UVEK BITI KORAK ISPRED

Predviđanje zahteva kupaca, ispunjenje očekivanja starteških partnera, razumevanje potreba klijenata nam omogućava da uvek budemo korak ispred konkurencije – Stay One Step Ahead

NAJBOLJI DOBAVLJAČ

Gradimo partnerske odnose sa kupcima i potpuno smo usmereni ka tome da našim kupcima predlažemo rešenja visoke dodatne vrednosti, što nas kvalifikuje kao najboljeg dobavljača i kao partnera prvog izbora  – High Added Value – Best Supplier

PARTNERSKI ODNOSI SA STRATEŠKIM DOBAVLJAČIMA

Blisko sarađujemo sa dugoročnim strateškim partnerima. Dajući im relevantne i pouzdane informacije o našem tržištu, zajednički planiramo nova rešenja i biramo proizvode koji bi odgovarali našem tržistu. Sinergija našeg poznavanja tržišta i njihovog globalnog proizvodnog i marketinškog iskustva rezultira najboljom mogućom ponudom  – Global Synergy for  Mutual Benefit

ODRŽAVANJE ČVRSTE FINANSIJSKE OSNOVE

Stalnom kontrolom i praćenjem finansijskih tokova, racionalizacijom potrošnje i stalnim investiranjem  obezbeđujemo čvrstu osnovu koja nam omogućava ulaganje u ljudske resurse,  strukturalna poboljšanja, nove programe – Securing the Future

KONSTANTNE INOVACIJE

Svake godine strateški ulažemo minimum 5% prihoda u razvoj kroz uvođenje novih programa  – Continuos and Sustainable Development

POBOLJŠANJE KVALITETA PROIZVODA I USLUGA

Proizvodi naših partnera, koje nudimo našim kupcima, su usklađeni sa najstrožim međunarodnim standardima kvaliteta. Mi im dodajemo našu uslugu kao dodatnu vrednost, pa su zato naše usluge usklađene sa najsavremenijim načelima sistema upravljanja kvalitetom, životnom sredinom I zdravljem I bezbednosti na radu, u skladu sa ISO 9001,14001 I 45001 standardom i smernicama GMP i GDP.  – Compliance to International Quality and Environmental Requirements

STVARANJE I ODRZAVANJE TIMA KOJI POBEDJUJE

Nasa najdragocenija imovina je naš tim. Strastveno i posvećeno radimo kao tim, ne prestajemo da se usavršavamo i na taj način omogućavamo dalji profesionalni razvoj kompanije, ali i pojedinca u njenom okviru – Maintaining a Winning Team

KORAK ISPRED U EKOLOŠKOM RAZVOJU

Veliku pažnju posvećujemo ekološki besprekornim proizvodima, ekološkoj usklađenosti naših procedura, bezbednosti naših kupaca, naših zaposlenih kao i celog okruženja  – Environmentally Friendly and Conscious 

TEŽNJA KA SAVRŠENSTVU

Težimo ambicioznim ciljevima kako bismo dostigli vodeće mesto na našim tržištima, radimo strogo u skladu sa sistemima upravljanja koji poštuju etičke i socijalne aspekte odgovornog ponašanja kompanije i društva u celini- Achieving Excellence

GOVORITI ISTINU

Transparentna, otvorena komunikacija na kojoj insistiramo i koje se privrženo držimo, omogućava nam da naše vrednosti međusobno ravnomerno rasporedimo i da ih podelimo sa najširom javnošću – Speak the Truth