Rapid Test Ag COVID-19 (Cassette)

Rapid test Ag COVID-19 (kasete)

  • Lako i brzo izvođenje testa– pufer za ekstrakciju je prethodno odmeren!
  • Rezultat vidljiv u roku od 15 minuta
  • Bez potrebe za instrumentom
  • Uzorak: pored brisa nazofarinksa može se koristiti i bris nosa koji je znatno komforniji za samog pacijenta
  • Test odobren u EU i nalazi se na EU listi
  • Evropski proizvođač
  • Samo za profesionalnu upotrebu
  • Za Rapid Test Ag 2019-nCov je potvrđeno da detektuje sojeve virusa: B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), B.1.429, B.1.427, B.1.2 , P1 (Gamma), P2, B.1.617.2 (Delta), B.1.617.3, C.37 (Lambda), P.3 (Theta), B.1.617.1 (Kappa), B.1.525 (Eta), B.1.526.1 B.1.526.2 (Iota) i novi soj B.1.1.529 (Omicron)
  • Rok upotrebe: 12 meseci
  • Temperaturni režim čuvanja: 4-30 C

Covid-19 rapit test

Pogledajte proceduru uzorkovanja i izvođenja testa:

Proizvođači:

ProGnosis Biotech