Protočna citometrija

PROTOČNA CITOMETRIJA

BDFirma UNI-CHEM se već 20 godina bavi distribucijom i postprodajnom podrškom protočnih citometara kompanije BD Biosciences. Protočni citometar je kompjuterizovan aparat za automatizovanu analizu i selektivnu separaciju čestica na osnovu njihovih svojstava da fluoresciraju i rasipaju svetlost.

Ovaj aparat ima mnogostruku primenu kako u kliničkoj dijagnostici: za određivanje broja, analizu i separaciju subpopulacija ćelija, tako i u različitim oblastima istraživaja Pored analize, u ponudi su i ćelijski sorteri koji na osnovu navedenih karakteristika vrše sortiranje različitih subpopulacija ćelija.

https://www.bdbiosciences.com/en-eu/instruments

Dijagnostički aparati

Protočni citometri kao dijagnostički aparati veliku primenu imaju u kliničkoj imunologiji: za određivanje broja, analizu i separaciju subpopulacija ćelija imunološkog sistema, u prvom redu T i B-limfocita, u dijagnozi i klasifikaciji imunodeficijencija, za određivanje karakteristika malignih limfocita kod leukemija i limfoma. BD Bioscience kao lider na svetskom tržištu, a i na teritoriji Srbije i Crne Gore u ponudi ima protočne citometre najsavremenije tehnologije.

BD FACSLyric™ Clinical

CE-IVD protočni citometar registrovan pri ALIMS-u sa do 3 lasera i mogućnošću detekcije do 12 fluorescentnih boja istovremeno, 14 parametara.

Protočni citometri proizvođača BD Bioscience koriste najsavremeniju tehnologiju da identifikuju, broje i karakterišu ćelije u svrhu analize ćelija.

https://www.bdbiosciences.com/en-eu/instruments/research-instruments/research-cell-analyzers

BD Accuri™ C6 Plus Flow Cytometer

Accuri nove generacije čini protočnu citometriju dostupnu svima

FACSCelesta

BD FACSCelesta™

Protočni citometar sa do 14 parametara i 4 različite konfiguracije lasera.

BD LSRFortessa™

FACSFortessa se može konfigurisati i unapređivati do 4 lasera i detekciju do 18 parametara istovremeno.

BD LSRFortessa™ X-20

FACSFortessa X-20 sa do 5 lasera i detekciju do 20 parametara istovremeno.

FACSymphony

BD FACSymphony™ A1, A3 i A5

BD FACSymphony™ porodica citometara, A1 sa do 4 lasera (19 parametara), A3 sa do 5 lasera (30 parametara) i A5 sa do 9 lasera (50 parametara).

Protočni citometri koji mogu brzo da sortiraju ćelije za dalju analizu.

https://www.bdbiosciences.com/en-eu/instruments/research-instruments/research-cell-sorters

S6

BD FACSymphony™ S6 Cell Sorter

Ćelijski sorter dizajniran za sortiranje 6 populacija istovremeno po do 60 parametara sa mogućnošću i aseptičnog sortiranja.

BD FACSDiscover™ S8 Cell Sorter

Ćelijski sorter sa do 5 lasera, 86 parametara za sortiranje 6 populacija istovremeno.

BD FACSMelody™ Cell Sorter

BD FACSMelody™ Cell Sorter

Ćelijski sorter lak za korišćenje sa do 11 parametara za različite primene.

FACSAria_III

BD FACSAria™ III

Ćelijski sorter sa patentiranom tehnologijom, lak za korišćenje i sa superiornom višekolornom performansom. Proverenog kvaliteta kako na svetskom, tako i domaćem tržištu.

BD FACSAria™ Fusion Cell Sorter

BD FACSAria™ Fusion Cell Sorter

Ćelijski sorter izuzetne višekolorne performanse, lak za korišćenje i sa mogućnošću aseptičnog sortiranja.

Monoklonska antitela, puferi i reagensi za pripremu uzoraka za protočnu citometriju u dijagnostici i istraživanju.

  • Humana
  • Mišja
  • Pacovska
  • Ostala

Kitovi za apotpozu, proliferaciju

OneFlow Reagents – dehidrovani paneli antitela za dijagnostiku

Cytometric Bead Array – Imunoprobe za kvantifikaciju većeg broja proteina istovremeno metodom protočne citometrije

ELISA – citokini, hemokini, imunoglobulini, modifikatori biološkog odgovora