Promotivna akcija proizvoda Carl Roth do kraja maja 2016