Promotivna akcija proizvoda Carl Roth do kraja februara 2016