Prijava reklamacija i neželjenih reakcija

Prijava reklamacija i neželjenih reakcija

Prijavu reklamacije na kvalitet proizvoda ili usluga, kao i neželjene reakcije na lek ili medicinsko sredstvo možete poslati:

Telefonsku prijavu neželjene reakcije možete da obavite putem broja: 011/3282-986 ili 069/325-2511

Zašto da prijavite neželjenu reakciju na lek?

Spontano prijavljivanje neželjenih reakcija koje se ispoljavaju pri primeni leka je efikasan, praktičan i nezamenjiv način za otkrivanje novih, ozbiljnih i veoma retkih neželjenih reakcija i procenu bezbednosti terapije lekovima.

Šta treba da prijavite?

Možete da prijavite svaku sumnju na neželjenu reakciju na bilo koji lek, bilo da Vam je lek propisao lekar ili ste ga kupili bez lekarskog recepta.

Možete prijaviti neželjene reakcije koje su se ispoljile Vama lično, Vašem detetu, nekom za koga ste odgovorni ili ko Vas je zamolo da to učinite umesto njega.

Kako da prijavite neželjenu reakciju ili samo sumnju na neželjenu reakciju?

Molimo Vas da preuzmete i popunite jedan od dva obrasca koja Vam nudimo za download. Svi podaci koje unesete predstavljaju poverljive informacije, čuvaju se kao tajna i ne prosleđuju se trećim licima. Popunjene obrasce pošaljite nam na E-mail adresu info@uni-chem.rs ili na med-info@uni-chem.rs.

Zašto da prijavite neželjenu reakciju na medicinsko sredstvo?

Spontano prijavljivanje neželjenih reakcija koje se ispoljavaju pri primeni medicinskih sredstava  može imati značajnu ulogu u bezbednoj primeni medicinskih sredstava i zaštiti zdravlja pacijenata.

Šta treba da prijavite?

Možete da prijavite svaku sumnju na neželjenu reakciju na bilo koje medicinsko sredstvo. Ukoliko Vam nedostaje neki podatak ili niste sigurni da je medicinsko sredstvo uzrokovalo neželjeni događaj, nemojte odustati.

Kako da prijavite neželjenu reakciju ili samo sumnju na neželjenu reakciju?

Molimo Vas da preuzmete i popunite jedan od dva obrasca koja Vam nudimo za download. Svi podaci koje unesete predstavljaju poverljive informacije, čuvaju se kao tajna i ne prosleđuju se trećim licima. Popunjene obrasce pošaljite nam na E-mail adresu info@uni-chem.rs ili na med-info@uni-chem.rs.