Novosti

iz našeg poslovanja

BD® OMICS-Guard Sample – Pufer za prezervaciju

BD® OMICS-Guard Sample pufer za prezervaciju je razvijen i optimizovan da odgovori na sve visoke zahteve čuvanja bioloških uzoraka tokom dužeg vremenskog perioda.

BD® Research Cloud

BD® Research Cloud (BD RC), su izradili kreatori FlowJo™ softvera radi lakše organizacije , vizuelizacije i kontrole vaših projekata i brže i lakše međusobne saradnje sa kolegama.

MTS™ Synergy Application System

MTS-SAS kombinuje pouzdanost MIC Test Strip-ova proizvođača Liofilchem sa patentiranim alatima radi standardizacije in vitro testiranja delovanja kombinacije antibiotika.

Uni-chem na Water 2023 workshop-u

Od 20-22. septembra 2023. na Prirodno-matematičkom fakultetu, UNS održaće se 26. Škola za zaštitu životne sredine KVALITET VODA – Water Workshop 2023.

Otključajte nova otkrića i steknite bolji uvid koristeći spektralno sortiranje pomoću slike

BD FACSDiscover™ S8 ćelijski sorter sa BD CellView™ Image tehnologijom je prvi spektralni sorter sa mogućnošću abalize slika, kao i ćelijske analize protočnom citometrijom.

Novo u ponudi – Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Quantitative Quality Control mikroorganizmi

Garantovana performansa – u skladu sa Farmakopejom, akreditovan referentni materijal proizveden u skladu sa ISO 17034

Novo u ponudi – Thermo Scientific Listeria Precis metode

Preciznije testiranje Listeria uz novu tehnologiju izrade medijuma za kultivaciju.

Od 01.04. Uni-Chem je počeo sa distribucijom inovatnivnih genetskih testova – Nutrigen

Nutrigenetska analiza nudi efikasno i personalizovano rešenje za postizanje otpimalne telesne težine …

Uni-Chem na Prvom Srpskom Kongresu Kliničke Mikrobiologije

Od 10-12. maja 2023. godine u Hotelu Crowne Plaza u Beogradu u organizaciji Srpskog udruženja za kliničku mikrobiologiju održava se Prvi Srpski Kongres Kliničke Mikrobiologije SKKM 2023 sa međunarodnim učešćem.

Međunarodni dan retkih bolesti – 28.02.2023.

Međunarodni dan retkih bolesti obeležava se na inicijativu Evropske organizacije za retke bolesti, u cilju širenja svesti javnosti o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju osobe koje žive sa nekom od retkih bolesti…