Life Science

Life Science

U Life Science portfoliu kompanije UNI-CHEM doo mogu se naći proizvodi sa primenom u različitim tipovima istraživanja.

U ponudi je širok opseg raznovrsnih proizvoda: antitela, biohemikalije, puferi, imunoprobe, multiplex probe, potrošni materijal za sterilnu filtraciju i ćelijsku kulturu, reagensi i gotovi kitovi za molekularnu biologiju različitih proizvođača, Merck, Carl Roth, Corning, BD Bioscience.

  • Primarna antitela
  • Sekundarna antitela
  • Rekombinantna antitela

Navedena antitela imaju primenu u ELISA, western blott, imunohistohemiji (IHC), imunocitohemiji (ICC) i protočnoj citometriji.

Merck

BD

Antitela

  • Primarna antitela
  • Sekundarna antitela
  • Rekombinantna antitela

Navedena antitela imaju primenu u ELISA, western blott, imunohistohemiji (IHC), imunocitohemiji (ICC) i protočnoj citometriji.

Life Science

Proizvođači:

Merck

BD

Ćelijska kultura

Ćelijska kultura je od fundamentalnog značaja za life science istraživače na Univerzitetima, u biotehnologiji, farmaciji i industriji. Ukoliko je Vaš cilj pronalaženje odgovarajućeg ćelijskog modela kao odgovor na pitanja istraživanja ili proizvodnja rekombinantnog proteina ili virusne partikule, u našoj ponudi možete naći sve što je potrebno za održavanje ćelijske ili tkivne kulture.

Prodajni asortiman sadrži serume, medijume, suplemente i ćelijske linije organizacije European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), renomiranih proizvođača Merck, Corning, Carl Roth.

Life Science

Proizvođači:

Merck

Corning

Carl Roth

Molekularna biologija

Svaki istraživački rad ima jedinstvene zahteve, uslove i prepreke i zahteva upotrebu pouzdanih proizvoda koji iza sebe poseduju kompletnu i preciznu dokumentaciju. Ukoliko želite da klonirate ili pratite ekspresiju gena, sekvencionirate cDNK ili proučavate epigenetičke promene kod određenih bolesti, u ponudi imamo različita rešenja za ubrzanje i poboljšanje Vašeg istraživanja u molekularnoj biologiji.

Prodajni asortiman se sastoji iz reagensa, hemikalija i kitova neophodnih za primenu u molekularnoj biologiji, proizvođača Merck (brendovi Roche, KAPA), Carl Roth.

Life Science

Proizvođači:

Merck

Carl Roth

Elektroforeza, biohemija, puferi, antibiotici

Life Science

Proizvođači:

Merck

Carl Roth

Mikrobiologija

  • Medijumi
  • Suplementi
  • Reagensi za primenu u istraživanju u mikrobiologiji

Life Science

Proizvođači:

Merck

Carl Roth