Lekovi

LEKOVI

Obzirom da je veći deo naših menadžera potekao iz farmaceutske industrije, humani lekovi od samog osnivanja kompanije zauzimaju važno, pa čak i centralno mesto u asortimanu Uni-Chem-a.

Naša filozofija je da, kada je ljudsko zdravlje u pitanju, nijedna potreba nije mala ili komercijalno ne-interesantna. Polazeći od toga da Ustav Svetske Zdravstvene Organizacije iz 1946. godine kao i Univerzalna Deklaracija Ljudskih Prava iz 1948. godine, izričito prepoznaje zdravlje kao osnovno pravo čoveka, i da svaki čovek ima pravo na pristup svakom leku ili drugom proizvodu koji mu može pomoći da se izleči, mi smo od samog osnivanja naše kompanije kao svoju misiju zacrtali da omogućimo našim klijentima pristup i  lekovima koji nemaju odobrenje za promet u našoj zemlji.

Uni-Chem danas, poštujući stroga načela Dobre Distributivne Prakse, nudi zdravstvenom sistemu Srbije i regiona širok asortiman neregistrovanih i registrovanih lekova iz uvoza – u svakom momentu imamo na stanju više od 80 različitih proizvoda iz različitih terapijskih grupa, a kontinuirano širimo naš asortiman i prilagođavamo ga potrebama naših klijenata.II

Naši partneri su vodeći svetski proizvođači humanih lekova, koji posluju po strogim načelima Dobre proizvođačke prakse, a naši kupci su zdravstvene ustanove svih nivoa – Klinički centri, Instituti, opšte bolnice, apoteke, državne i privatne podjednako.

Imajući u vidu složenost procesa uvoza humanih lekova, a pogotovu neregistrovanih lekova sa Liste “D” zdravstvenog osiguranja, Uni-Chem ja razvio snažan regulatorni tim koji je tokom godina stekao ogromna iskustva i uspeo da se osposobi kako za interventni uvoz neregistrovanih lekova, tako i za registraciju i redovan promet uvoznih lekova.  U tom procesu, svakodnevno tesno sarađujemo sa regulatornim telima naše zemlje – Agencijom za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja  ali i sa regulatornim telima zemalja u regionu.II

Naš distributivni sistem se ponosi licenciranim skladištem, validiranim hladnim lancem i vozilima za prevoz lekova u različitim temperaturnim režimima, registrovanim za promet lekova u skladu sa načelima Dobre distributivne prakse i važećim propisima naše zemlje.

Zdravlje naših klijenata nam je najvažnije, a to znači da nijedan posao nije previše mali, i da ćemo uvesti čak i jedno pakovanje nekog leka, ukoliko je on potreban makar i jednom pacijentu…

Lekovi

Naša filozofija je da, kada je ljudsko zdravlje u pitanju, nijedna potreba nije mala ili komercijalno ne-interesantna. Polazeći od toga da Ustav Svetske Zdravstvene Organizacije iz 1946. godine kao i Univerzalna Deklaracija Ljudskih Prava iz 1948. godine, izričito prepoznaje zdravlje kao osnovno pravo čoveka, i da svaki čovek ima pravo na pristup svakom leku ili drugom proizvodu koji mu može pomoći da se izleči, mi smo od samog osnivanja naše kompanije kao svoju misiju zacrtali da omogućimo našim klijentima pristup i  lekovima koji nemaju odobrenje za promet u našoj zemlji.

Uni-Chem danas, poštujući stroga načela Dobre Distributivne Prakse, nudi zdravstvenom sistemu Srbije i regiona širok asortiman neregistrovanih i registrovanih lekova iz uvoza – u svakom momentu imamo na stanju više od 80 različitih proizvoda iz različitih terapijskih grupa, a kontinuirano širimo naš asortiman i prilagođavamo ga potrebama naših klijenata….

Naši partneri su vodeći svetski proizvođači humanih lekova, koji posluju po strogim načelima Dobre proizvođačke prakse, a naši kupci su zdravstvene ustanove svih nivoa – Klinički centri, Instituti, opšte bolnice, apoteke, državne i privatne podjednako.

Imajući u vidu složenost procesa uvoza humanih lekova, a pogotovu neregistrovanih lekova sa Liste “D” zdravstvenog osiguranja, Uni-Chem ja razvio snažan regulatorni tim koji je tokom godina stekao ogromna iskustva i uspeo da se osposobi kako za interventni uvoz neregistrovanih lekova, tako i za registraciju i redovan promet uvoznih lekova.  U tom procesu, svakodnevno tesno sarađujemo sa regulatornim telima naše zemlje – Agencijom za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja  ali i sa regulatornim telima zemalja u regionu...

Lekovi

Naš distributivni sistem se ponosi licenciranim skladištem, validiranim hladnim lancem i vozilima za prevoz lekova u različitim temperaturnim režimima, registrovanim za promet lekova u skladu sa načelima Dobre distributivne prakse i važećim propisima naše zemlje.

Zdravlje naših klijenata nam je najvažnije, a to znači da nijedan posao nije previše mali, i da ćemo uvesti čak i jedno pakovanje nekog leka, ukoliko je on potreban makar i jednom pacijentu…