Laboratory chemicals and reagents

Laboratorijske hemikalije i reagensi

Širok spektar proizvoda u prodajnom asortimanu svakako zauzimaju hemikalije različitih primena, pa samim tim u ponudi imamo kako opšte, tako i one sa izuzetno visokim procentom čistoće za najfinije analize, renomiranih proizvođača, Merck, Honeywell i Carl Roth.

Opšte hemikalije za standardne analize (p.a., ACS, Ph Eur… ), kiseline i baze, soli, rastvarači:

Merck

Honeywell

Carl Roth

Laboratorijske hemikalije i reagensi

Hemikalije visokih čistoća za AAS, GC, HPLC, IC, ICP, MS, LC-MS, UV:

Merck

Honeywell

Carl Roth

Laboratorijske hemikalije i reagensi

Titracija

Volumetrijski rastvori

Volumetrijski standardi i PH puferi

Volumetrijski koncentrati

titracija

Proizvođači:

Honeywell

Karl Fisher titracija

Karl Fisher Kulometrijski reagensi

Karl Fisher Volumetrijski reagensi

Water Standardi

Karl Fisher titracija

Proizvođači:

Honeywell

Carl Roth

Hromatografija

U prodajnom asortimanu preduzeća UNI-CHEM doo nalazi se kompletna paleta visokokvalitetnih proizvoda za dobijanje veoma preciznih rezultata u različitim analitičkim ispitivanjima, uključujući HPLC, GC, LC-MS, TLC, kontrolu kvaliteta vazduha, kontrolu kvaliteta vode, analizu hrane i pića, analizu tragova metala i sl.

U ponudi su:

Standardi i sertifikovani materijali za hromatografske metode

Specifični rastvarači za hromatografske metode

Reagensi i puferi za hromatografske metode

Hromatografske kolone

Kolone za prečišćavanje uzoraka

Hromatografija

Proizvođači:

Merck

Honeywell

Carl Roth