Kontrola kvaliteta namirnica i hrane za životinje

Potrošni materijal i testovi za kontrolu kvaliteta namirnica i hrane za životinje

U portfoliu preduzeća UNI-CHEM mogu se pronaći vrhunska dijagnostička inovativna rešenja za kontrolu bezbednosti namirnica i hrane za životinje koja pokrivaju mikotoksine, patogene, alergene u hrani, gluten, GMO, ostatke veterinarskih lekova, melamin i druge kontaminante hrane.

Test kitovi:

 • Test kitovi za mikotoksine
 • Test kitovi za alergene
 • Test kitovi za GMO
 • Test kitovi za patogene
 • Test kitovi za kontrolu kvaliteta mesa
 • Test kitovi za melamin

 

Referentni materijali:

 • Referentni standardi mikotoksina
 • Referentni standardi alergena
 • Interni standardi i kalibranti
 • Referentni standardi kontaminenata
 • Referentni standardi za biljne toksine

 

Kolone za prečišćavanje uzoraka (Cleanup columns) za Mikotoksine:

 • MycoSep® Cleanup Kolone
 • MultiSep® Cleanup Kolone
 • MycoSpin® Cleanup Kolone
 • Imunoafinitetne kolone – StarlineTM

 

Mlinovi za mlevenje uzoraka

Kontrola higijene radnih površina

Kitovi za mikrobiološka uzorkovanja

PT šeme za procenu efikasnosti i tačnosti korišćenih laboratorijskih metoda ispitivanja

Proizvođači: