Kontakt formular

  Adresa

  Uni-Chem
  Crnotravska 27
  11000 Beograd

  Centrala:+381 (0)11 3282 986
  +381 (0)11 785 72 70
  +381 (0)11 32 84 877
  Fax:+381 (0)11 3281 205

  Magacin
  Bulevar JNA 84, 11010 Beograd

  Telefon:    +381 (0)63 408 586

  Prijava neželjenih reakcija na medicinsko sredstvo

  Zašto da prijavite neželjenu reakciju?

  Spontano prijavljivanje neželjenih reakcija koje se ispoljavaju pri primeni medicinskih sredstava  može imati značajnu ulogu u bezbednoj primeni medicinskih sredstava i zaštiti zdravlja pacijenata.

  Šta treba da prijavite?

  Možete da prijavite svaku sumnju na neželjenu reakciju na bilo koje medicinsko sredstvo. Ukoliko Vam nedostaje neki podatak ili niste sigurni da je medicinsko sredstvo uzrokovalo neželjeni događaj, nemojte odustati.

  Kako da prijavite neželjenu reakciju ili samo sumnju na neželjenu reakciju?

  Molimo Vas da preuzmete i popunite jedan od dva obrasca koja Vam nudimo za download. Svi podaci koje unesete predstavljaju poverljive informacije, čuvaju se kao tajna i ne prosleđuju se trećim licima. Popunjene obrasce pošaljite nam na E-mail adresu info@uni-chem.rs ili na nezeljene.reakcije@uni-chem.rs.

  Kontakt osobe

  LABORATORIJSKE HEMIKALIJE I LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL:

  Dušan Jelovac, dipl.ing.tehnologije
  tel: +381 11 785-72-80
  mob: +381 63 292-848
  fax: +381 11 3281-205
  e-mail: jelovac@uni-chem.rs

  Marina Pantelić, dipl. biolog
  tel: +381 785-72-91
  mob: +381 63 404-492
  fax: +381 11 3281-205
  E-mail: marina@uni-chem.rs

  Ivana Marić, dipl.ing. tehnologije
  tel: +381 11 785-72-77
  mob: +381 63 860-3663
  fax: +381 11 3281-205
  E-mail: ivanam@uni-chem.rs

  SEKTOR MEDICINE I FARMACIJE:

  LEKOVI
  Marijana Đorđević-Kaurin, dipl. farmaceut
  tel: +381 11 785-72-93
  mob: +381 63 404-197
  fax: +381 11 3281-205
  e-mail: marijanadj@uni-chem.rs

  NEREGISTROVANI LEKOVI
  Milena Joksović, dipl.farmaceut
  tel: +381 785-72-78
  mob: +381 63 613-517
  fax: +381 11 3281-205
  E-mail: milenaj@uni-chem.rs

  MIKROBIOLOŠKI PROGRAM I DEZINFEKCIJA
  Tamara Petrović, dipl.ing. tehnologije
  tel: +381 785-72-82
  mob: +381 63 404 745
  fax: +381 11 3281 205
  E-mail: tamarap@uni-chem.rs

  IMUNOCITOMETRIJSKI PROGRAM
  Marina Pantelić, dipl. biolog
  tel: +381 785-72-91
  mob: +381 63 404-492
  fax: +381 11 3281-205
  E-mail: marina@uni-chem.rs

  KONTROLA  ŽIVOTNIH NAMIRNICA; LABORATORIJSKA I PROCESNA FILTRACIJA

  Ivana Marić, dipl.ing. tehnologije
  tel: +381 11 785-72-77
  mob: +381 63 860-3663
  fax: +381 11 3281-205
  E-mail: ivanam@uni-chem.rs

  FARMACEUTSKE SIROVINE ZA PROIZVODNJU MAGISTRALNIH I GALENSKIH LEKOVA; SIROVINE ZA PROIZVODNJU KOZMETIKE

  Aleksa Mitrović, dipl.ing. tehnologije
  tel: +381 785-72-84
  mob: +381 63 440-918
  fax: +381 11 3281-205
  E-mail: aleksam@uni-chem.rs

  FARMACEUTSKE SIROVINE

  Nenad Šunjevarić, gen. dir.
  tel: +381 785-72-72
  mob: +381 63 228-485
  fax: +381 11 3281-205
  E-mail: nenads@uni-chem.rs