Istorija

ISTORIJA

1995.

Nenad Šunjevarić sa partnerima osniva kompaniju Medico Trade & Partners, koja se pre svega bavi uvozom i distribucijom laboratorijskih hemikalija i medicinske opreme.

1997.

Vlasničkom transformacijom preduzeća Medico Trade & Patners osnovana je kompanija Uni-Chem, a Nenad Šunjevarić postaje jedini osnivač i Generalni direktor. Obzirom na veoma nestabilne ekonomske uslove u Srbiji i regionu u to vreme, kompanija se fokusira na aktivnosti vezane za lokalnu i regionalnu distribuciju laboratorijskih hemikalija i farmaceutskih sirovina, kao i na razvoj dugoročne strateške saradnje sa svojim principalima, vodećim multinacionalnim kompanijama iz EU i SAD.

2001.

Uvođenje dijagnostike u asortiman proizvoda. U okviru novo-osnovanog sektora u tržište Srbije i regiona se uvode klinička mikrobiologija i imunocitometrija (flow citometrija) vodećeg svetskog proizvođača Beckton Dickinson – BD.

2003.

U asortiman se uvode humani lekovi, parafarmaceutika i medicinska sredstva. Osniva se služba za registraciju lekova i medicinskih sredstava.

Razvija se licencna poslovna saradnja sa farmaceutskim proizvođačima iz regiona.

Počinje saradnja sa kompanijom Hoffman la Roche na distribuciji OTC programa i programa vitamina.

2008.

Akvizicija kompanije Quadrachemicals koja je specijalizovana za marketing laboratorijskih reagensa, čime se širi asortiman laboratorijskog snabdevanja i podiže kvalitet opšte ponude i usluge.

2009.

Otvaranje novog magacinskog poslovnog centra,  koji u potpunosti zadovoljava standarde  Dobre Distributivne Prakse (GDP) i u skladu je sa savremenim zahtevima ekologije i bezbednosti na radu.

2010.

Akvizicija kompanije Botanica, specijalizovane za uvoz i distribuciju dodataka hrani i OTC proizvoda. Uvođenje u asortiman široke palete farmaceutskih sirovina za magistralnu, galensku i industrijsku proizvodnju u saradnji sa Fagron B.V., vodećom kompanijom u ovoj oblasti u svetu.

2012.

U skladu s novom zakonskom regulativom o lekovima koji nemaju dozvolu za promet, UNI-CHEM ulazi u značajnu razvojnu investiciju i svoje poslovanje usmerava na uvoz i distribuciju neregistrovanih lekova za humanu upotrebu, šireći svoj asortiman za više od 30 novih proizvoda već u prvoj godini.

2015.

Uvođenje savremenog korporativnog programa (ERP) Microsoft Dynamics NAV sistema i opšti up-grade hardware-a i software-a je omogućio povećanje efikasnosti i transparentosti poslovanja.

2020.

Uvođenje dijetetskih proizvoda u asortiman ponude Uni-Chem-a.

ISTORIJA

1995.

Nenad Šunjevarić sa partnerima osniva kompaniju Medico Trade & Partners, koja se pre svega bavi uvozom i distribucijom laboratorijskih hemikalija i medicinske opreme.

1997.

Vlasničkom transformacijom preduzeća Medico Trade @ Patners osnovana je kompanija Uni-Chem, a Nenad Šunjevarić postaje jedini osnivač i Generalni direktor. Obzirom na veoma nestabilne ekonomske uslove u Srbiji i regionu u to vreme, kompanija se fokusira na aktivnosti vezane za lokalnu i regionalnu distribuciju laboratorijskih hemikalija i farmaceutskih sirovina, kao i na razvoj dugoročne strateške saradnje sa svojim principalima, vodećim multinacionalnim kompanijama iz EU i SAD.

2001.

Uvođenje dijagnostike u  asortiman proizvoda. U okviru novo-osnovanog sektora u tržište Srbije i regiona se uvode klinička mikrobiologija i imunocitometrija (flow citometrija) vodećeg svetskog proizvođača Beckton Dickinson – BD.

2003.

U asortiman se uvode humani lekovi, parafarmaceutika i medicinska sredstva. Osniva se služba za registraciju lekova i medicinskih sredstava.

Razvija se licencna poslovna saradnja sa farmaceutskim proizvođačima iz regiona.

Počinje saradnja sa kompanijom Hoffman la Roche na distribuciji OTC programa i programa vitamina.

2008.

Akvizicija kompanije Quadrachemicals koja je specijalizovana za marketing laboratorijskih reagensa, čime se širi asortiman laboratorijskog snabdevanja i podiže kvalitet opšte ponude i usluge.

2009.

Otvaranje novog magacinskog poslovnog centra,  koji u potpunosti zadovoljava standarde  Dobre Distributivne Prakse (GDP) i u skladu je sa savremenim zahtevima ekologije i bezbednosti na radu.

2010.

Akvizicija kompanije Botanica, specijalizovane za uvoz i distribuciju dodataka hrani i OTC proizvoda.

2015.

Uvođenje savremenog korporativnog programa(ERP) Microsoft Dynamics NAV sistema i opšti up-grade hardware-a i software-a je omogucio povecanje efikasnosti i transparentosti poslovanja.

2020.

Uvođenje dijetetskih proizvoda u asortiman ponude Uni-Chem-a.

Akcije

i specijalne ponude

Novosti

iz našeg poslovanja

Recent News Image
BD® OMICS-Guard Sample – Pufer za prezervaciju
13 мар 11:14

BD® OMICS-Guard Sample pufer za prezervaciju je razvijen i optimizovan da odgovori na sve visoke zahteve čuvanja...

Recent News Image
BD® Research Cloud
27 нов 12:11

BD® Research Cloud (BD RC), su izradili kreatori FlowJo™ softvera radi lakše organizacije , vizuelizacije i kontrole...