Philosophy

CORPORATE PHILOSOPHY - Business Policy, Objectives and Mission

For more than 25 years, UNI-CHEM supplies its customers with pharmaceutical products, medical devices, laboratory consumables and equipment manufactured by leading world manufacturers. In order to meet our customers’ requirements and enhance  satisfaction of all the interested parties,  our business performance is based not only on the high professionalism of our employees and the quality and  broad assortment of the products and services offered, but on the close partnership relation with all our clients and suppliers, as well.

EMS-ISO-14001QMS-ISO-9001-2023Within our business processes, UNI-CHEM pays particular attention to the quality of the products and services offered and to the environmental performance and protection. In accordance with this policy, we have defined, implemented, maintained, and continuously improved quality (QMS) and environmental (EMS) management systems, certified to be in conformity with the requirements of the ISO 9001 and ISO 14001 standards.

OH&S-ISO-45001As a socially responsible company, we at UNI-CHEM believe that, not only our own employees’ health and safety, but also the health and safety of our business partners and their environment, represents a major precondition for our company’s long-term sustainability. Therefore, in compliance with the ISO 45001 standard, we have integrated occupational health and safety measures in our business processes and provided for necessary resources and training. The effects of the implemented measures are constantly monitored and improved.

The management, as well as all the employees of UNI-CHEM acknowledge and follow such a business philosophy in their daily business endeavours to fulfil company’s mission and goals in an efficient and effective manner in order to attain balance between UNI-CHEM’s benefits and benefits of our customers and other interested parties.

Uni-Chem poslovna filozofija

U okviru svojih poslovnih procesa UNI-CHEM posebnu pažnju posvećuje kvalitetu ponuđenih proizvoda i usluga i zaštiti životne sredine. Zbog toga smo uspostavili, primenjujemo, održavamo i stalno poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 i sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001.

Uni-Chem poslovna filozofija

Kao društveno odgovorna kompanija, mi u  UNI-CHEM-u smatramo da su zdravlje i bezbednost, ne samo sopstvenih zaposlenih već i naših poslovnih partnera i samog okruženja, od bitnog značaja za dugoročnu održivost preduzeća i zato smo mere zaštite zdravlja i bezbednosti integrisali u naše ukupno poslovanje, obezbedili neophodne resurse i obuke i kontinuirano pratimo i merimo učinak tih mera, a sve u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001.

Uni-Chem poslovna filozofija

Rukovodstvo i svi zaposleni u preduzeću UNI-CHEM kroz svakodnevno obavljanje svojih aktivnosti, rukovode se ovom poslovnom filozofijom i, ispunjavajući postavljane ciljeve i politiku preduzeća na efikasan i efektivan način, uspostavljaju sklad između interesa preduzeća i interesa korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

POSLOVNA FILOZOFIJA - ciljevi i misija poslovanja

Već više od 20 godina svojim klijentima obezbeđujemo farmaceutske proizvode, medicinska sredstva, laboratorijski potrošni materijal i opremu  vodećih svetskih proizvođača. Svoj poslovni uspeh zasnivamo na visokoj profesionalnosti kadrova i kvalitetu i širokom asortimanu ponuđenih proizvoda i usluga kao i na bliskom partnerskom odnosu sa svim korisnicima, a sve to u cilju zadovoljenja potreba svih zaintresovanih strana.

U okviru svojih poslovnih procesa UNI-CHEM posebnu pažnju posvećuje kvalitetu ponuđenih proizvoda i usluga i zaštiti životne sredine. Zbog toga smo uspostavili, primenjujemo, održavamo i stalno poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 i sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001.

Kao društveno odgovorna kompanija, mi u  UNI-CHEM-u smatramo da su zdravlje i bezbednost, ne samo sopstvenih zaposlenih već i naših poslovnih partnera i samog okruženja, od bitnog značaja za dugoročnu održivost preduzeća i zato smo mere zaštite zdravlja i bezbednosti integrisali u naše ukupno poslovanje, obezbedili neophodne resurse i obuke i kontinuirano pratimo i merimo učinak tih mera, a sve u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 1800.

Rukovodstvo i svi zaposleni u preduzeću UNI-CHEM kroz svakodnevno obavljanje svojih aktivnosti, rukovode se ovom poslovnom filozofijom i, ispunjavajući postavljane ciljeve i misiju preduzeća na efikasan i efektivan način, uspostavljaju sklad između interesa preduzeća i interesa korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Akcije

i specijalne ponude

Novosti

iz našeg poslovanja