Human medicines

Human medicines

Due to the fact that majority of our managers come from the pharmaceutical industry, human medicines play, from the very start of our operation, a very important, even central role in our portfolio.

Our philosophy is that, when human wellbeing is at stake, no requirement is small or commercially uninteresting. The 1946 Constitution of the World Health Organization and the 1948 Universal Declaration of Human Rights both explicitly recognize the right to health as a basic human right, implying that every human being has the right to access any human medicine or other product that may improve his health. Hence, from the very beginning of our operation, our mission is set to make available to our customers medicines which are not registered in Serbia, as well.

Strictly abiding by the guidelines of the Good Distribution Practices (GDP), Uni-Chem today offers to the health system of Serbia, but also to the systems of the surrounding region, a wide portfolio of imported, registered and nonregistered human medicines – more than 80 products from various therapeutic groups are always on stock. We are committed to constantly expand our portfolio and to adapt it to the needs of the patients in Serbia and the region.

Our partners are world leading manufacturers of human medicines, that are certified and comply to the strict principles of the Good Manufacturing Practice (GMP). Our customers are health care institutions of all levels – clinical centres, institutes, healthcare centres and hospitals, pharmacies, both in the governmental and private sector.

Due to the complexity of the process of human medicines import to Serbia, especially import of nonregistered medicines from the “D” reimbursement list, Uni-chem established a very knowledgeable Regulatory Affairs team, that has acquired a huge experience over the years to efficiently manage not only nonregistered license process,  but also to register, obtain MA and reimbursement price approvals and regular distribution for human medicines. In this process we work very closely with the Regulatory Authorities of our country – Agency for Medicines and Medical Devices, MoH, Health Insurance and Reimbursement Fund of Serbia, but also with the regulatory authorities of regional countries.

Our own, in house distribution system features a fully licensed warehouse, cold chain facilities and vehicles capable of transport of medicines and medical devices in various temperature environments, all approved to be in compliance with the GDP guidelines and related regulations of our country.

The health and wellbeing of our clients is of utmost importance to us, implying that no business is too small, and that we will import even one pack of a product if it is needed by just one patient.

 

Lekovi

Naša filozofija je da, kada je ljudsko zdravlje u pitanju, nijedna potreba nije mala ili komercijalno ne-interesantna. Polazeci od toga da Ustav Svetske Zdravstvene Organizacije iz 1946, kao i Univerzalna Deklaracija Ljudskih Prava iz 1948. godine izričito prepoznaje zdravlje kao osnovno pravo čoveka, i da svaki čovek ima pravo na pristup svakom leku ili drugom proizvodu koji mu može pomoći da se izleči, mi smo od samog osnivanja kao svoju misiju postavili da omogućimo našim klijentima pristup lekovima koji iz bilo kog održivog razloga nemaju odobrenje za promet u našoj zemlji.

Uni-Chem danas, poštujuci stroga načela Dobre Distributivne Prakse, nudi zdravstvenom sistemu Srbije i regiona širok asortiman neregistrovanih i registrovanih lekova iz uvoza – vise od 80 različitih proizvoda iz različitih terapijskih grupa. Naš asortiman kontinuirano širimo i prilagođavamo potrebama naših klijenata.

Naši partneri su vodeći svetski proizvođaci humanih lekova, koji posluju po strogim načelima Dobre Proizvođacke Prakse, a naši kupci su zdravstvene ustanove svih nivoa – Klinički centri, Instituti, opšte bolnice, apoteke, državne i privatne podjednako.

Imajući u vidu složenost procesa uvoza humanih lekova, a pogotovu neregistrovanih lekova sa Liste “D” zdravstvenog osiguranja, Uni-Chem ja razvio snažan regulatorni tim koji je tokom godina stekao ogromna iskustva i uspeo da se osposobi kako za interventni uvoz neregistrovanih lekova, tako i za registraciju i redovan promet uvoznih lekova. U tom procesu, svakodnevno tesno sarađujemo sa regulatornim telima naše zemlje – Agencijom za Lekove i Medicinska Sredstva, Ministarstvom Zdravlja, Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja ali i sa regulatornim telima zemalja u regionu

Lekovi

Naš distributivni sistem se ponosi licenciranim skladištem, validiranim hladnim lancem i vozilima za prevoz lekova u različitim temperaturnim režimima, registrovanim za promet lekova u skladu sa načelima Dobre distributivne prakse i važećim propisima naše zemlje.

Zdravlje naših klijenata nam je najvažnije, a to znači da nijedan posao nije previše mali, i da ćemo uvesti čak i jedno pakovanje nekog leka, ukoliko je on potreban makar i jednom pacijentu…