Contact form

  Address

  Uni-Chem
  Crnotravska 27
  11000 Beograd

  Centrala:+381 (0)11 3282 986
  +381 (0)11 785 72 70
  +381 (0)11 32 84 877
  Fax:+381 (0)11 3281 205

  Warehouse
  Bulevar JNA 84, 11010 Beograd

  Telefon:    +381 (0)63 408 586

  Prijava neželjenih reakcija na medicinsko sredstvo

  Zašto da prijavite neželjenu reakciju?

  Spontano prijavljivanje neželjenih reakcija koje se ispoljavaju pri primeni medicinskih sredstava  može imati značajnu ulogu u bezbednoj primeni medicinskih sredstava i zaštiti zdravlja pacijenata.

  Šta treba da prijavite?

  Možete da prijavite svaku sumnju na neželjenu reakciju na bilo koje medicinsko sredstvo. Ukoliko Vam nedostaje neki podatak ili niste sigurni da je medicinsko sredstvo uzrokovalo neželjeni događaj, nemojte odustati.

  Kako da prijavite neželjenu reakciju ili samo sumnju na neželjenu reakciju?

  Molimo Vas da preuzmete i popunite jedan od dva obrasca koja Vam nudimo za download. Svi podaci koje unesete predstavljaju poverljive informacije, čuvaju se kao tajna i ne prosleđuju se trećim licima. Popunjene obrasce pošaljite nam na E-mail adresu info@uni-chem.rs ili na nezeljene.reakcije@uni-chem.rs.